2020 - 2021

WOMEN

                                                                           WINNERS                   RUNNER-UP

100 UP:                                                             A Ratsch                    C Wilson

PATRONESS  SINGLES:                                  K Edson                      A Ratsch

             

CHAMPIONSHIP FOURS:                               J Schiller                   H Lindner

                                                                            J Logan                      K Edson

                                                                            B Herbert                 S Eory

                                                                            E Robinson               F Campbell

CHAMPIONSHIP TRIPLES:                             H Lindner                 J Zadow

                                                                            S Smart                     F Campbell

                                                                            K Edson                     A Ratsch

 

CHAMPIONSHIP PAIRS:                                 S Smart                     H Lindner

                                                                            K Edson                     S Eory

 

CHAMPIONSHIP SINGLES:                            F Campbell               K Edson

MURRAY BRIDGE MAROON - THURSDAY PENNANT WINNERS - defeated Meningie 81 - 37

K Edson, J Kennedy, J Zadow, D Menzies, C Wilson, F Campbell, J Traeger, M Groth

E Robinson, A Ratsch 

MEN

Mens Club Championships, 2020-2021.jpg